FITO DOKTOR broj 8
fito doktor fitodoktor na facebook - upregledajte sadržaj novog broja

FITO DOKTOR BROJ 8

 

 

Naša misija

broj8Cilj naseg časopisa je afirmacija savremene medicine bazirane na dokazima i
njena interakcije sa prirodom i njenim plodovima u skladu sa savremenim naučnim
ekološkim principima na svima razumljiv i popularan način.
Našim časopisom težimo promociji prirodnog i ekološkog. Trudimo se da razumemo
svoje okruženje kao izvor zdravlja ali i bolesti.
Savremena medicina je ogromnim koracima napredovala poslednjih tridesetak
godina, ali u tehnološkom napretku i dostignućima neophodno je čoveka kao
jedinku posmatrati u okviru šire celine i pristupom i delovanjem uklopiti
njegovo postojanje u ravnotežu sa prirodom. Priroda nam pruža ogromne mogućnosti korišćenja
dostupnih resursa u cilju obnove vitalnosti ljudskog organizma.
Terapeutska vrednost lekovitih biljaka zasniva se na vezi koja postoji između
hemijske strukture aktivnih supstanci biljaka i njihovog farmakološko-dinamičnog
delovanja na organizam. Efikasnost prirodnih sredstava, kada je u pitanju preventiva i
samo lečenje zavisi od kompletne i dobre dijagnoze koju je potrebno postaviti od strane stručnog
i ovlašćenog lica medicinske struke.
Prirodne lekove moramo primenjivati stručno i uz lekarsku preporuku i
kontrolu, da bi se očuvala njihova vrednost i izbegle neželjene situacije.
Terapijom biljnim proizviodima možemo upotpuniti koncepte savremene medicinske
terapije potpomažući lečenje različitih stanja olakšavajući morfo-funkcionalnu
regeneraciju organizma i učvršćuju njegov odbrambeni sistem.

 

Magicno bilje
 

| Fito doktor - BLOG | magicnobilje.com | magicnobilje-casopis.com | magicnobilje-prodavnica.com | magicnobilje-radiotv.com |

like video | utisci | super sajt | postantiqua team | sajt majstor |

 

VRH